دستگاه های تصفیه آب

دستگاه های تصفیه آب (4)

فیلتر شنی

نوشته شده توسط

فیلتراسیون یکی از قدیمی‏ترین سیستم‏های تصفیه آب بوده که در حقیقت یک سیستم تصفیه آب طبیعی به شمار می‏رود. در فیلتراسیون آب از بین لایه‏های متخلخل بستر عبور کرده و میزان ذرّات معلق موجود در آب کاهش پیدا می‏کند و عمل تصفیه هم بر روی آن انجام می‏شود. این ذرّات معلق عبارت است از: گل و لای،رنگ و مواد آلی معلق. اولین فیلترهایی که مورد استفاده قرار گرفتند بسترهای شنی نامیده می شوند.

دستگاه سختی گیر رزینی

نوشته شده توسط

املاح کلسیم و منیزیم موجود در آب را اصطلاحاً سختی آب می‏نامند. ترکیبات مربوط به کربنات کلسیم، منیزیم در آب را سختی موقت و املاح مربوط به سولفات، کلرید و نیترات کلسیم و یا منیزیم را سختی دائم می‏نامند. مجموع سختی دائم و موقت سختی کل آب را تشکیل می‏دهند.

دستگاه دی اریتور

نوشته شده توسط

در دی اریتور بخار آب ورودی دمای آب را تا دمای اشباع افزایش می‏دهند تا اکسیژندی اکسید کربن و دیگر گازها از آب خارج شوند. در این سیستم از بخار آب استفاده می‏شود.

دستگاه اسمزمعکوس (RO)

نوشته شده توسط

اسمز معکوس فرایندی است که در آن از فشار برای معکوس کردن جریان اسمزی آب از درون یک غشای نیمه تراوا استفاده می‎شود. اگر یک غشای نیمه تراوا بین دو محلول آب خالص و آب ناخالص قرار گیرد آب به صورت طبیعی و تحت خاصیت اسمزی از غلظت پایین‎تر به غلظت بالاتر جریان می‏یابد.

Search