امید رمضان

امید رمضان

چهارشنبه, 05 ارديبهشت 777 ساعت 14:51

لیست محصولات

چهارشنبه, 05 ارديبهشت 777 ساعت 11:34

کاتالوگ

شنبه, 20 اسفند 776 ساعت 07:52

PH پودری

PH پودری 

 
شنبه, 20 اسفند 776 ساعت 07:51

PH قرصی

PH قرصی

 
شنبه, 20 اسفند 776 ساعت 07:20

کلسیم

کلسیم برای اندازه گیری مقدار کلسیم آبهای خام و تصفیه شده توصیه می شوند.

شنبه, 20 اسفند 776 ساعت 07:17

هیدرازیم

هیدرازیم

پنج شنبه, 16 -2667 ساعت 16:42

دستگاه اسمزمعکوس (RO)

اسمز معکوس فرایندی است که در آن از فشار برای معکوس کردن جریان اسمزی آب از درون یک غشای نیمه تراوا استفاده می‎شود. اگر یک غشای نیمه تراوا بین دو محلول آب خالص و آب ناخالص قرار گیرد آب به صورت طبیعی و تحت خاصیت اسمزی از غلظت پایین‎تر به غلظت بالاتر جریان می‏یابد.

Search