کاغذ اندازه گیری PH مایعات

کاغذ اندازه گیری PH مایعات

اندازه گیری pH آب برای سلامت انسان و موجودات امری حیاتی است به همین دلیل در تصفیه خانه های آب و فاضلاب ، گلخانه ها ، استخرها ی پرورش ماهی ، آکواریوم ها و سیستمهای صنعتی به شکل لحظه ای pH آب اندازه گیری می شود .

با استفاده از کاغذهای( 14-0 ) و ( 10-1 ) pH ، می توان pH محلول های آبی را به دقت و سرعت اندازه گیری کرد.

کاغذ PHـ : 14 - 0 استیریپ

کاغذ PHـ : 10 - 1 رول

کاغذ تورنسل: آبی و قرمز

Date

25 تیر 1398

Tags

کاغذهای PH

Search