درباره ما

 

 

تولیدات شرکت واهب به شرح زیر می باشد: 

- انواع کیت های آنالیز آب 

. کیت سنجش سختی آب 
. کیت سنجش کلروپی اچ آب 
. کیت سنجش اکسیژن آب 
. کیت سنجش فسفات 
. کیت سنجش آمونیاک 
. کیت سنجش نیترات و... 

- طراحی و ساخت سیستم های تصفیه آب 

. فیلتر شنی 
. دی اریتور 
. کلر زنی 
. سختی گیر ( RO ) 
. دیونایزر 
. اسمز معکوس 
. مخزن کندانس 

- مواد شیمیائی تصفیه آب و فاضلاب 

. مواد بازدارنده خوردگی در دیگ های بخار ( DM ) 
. حذف اکسیژن محلول در آب، جلوگیری از رسوب املاح کلسیم و منیزیم، تنظیم پی اچ (PH) ، حذف چربی و کف، کنترل خوردگی در خطوط بخار برگشت
. مواد بازدارنده خوردگی در برجهای خنک کن ( DM 110 ) 
. مواد رسوب زدا در دیگ های بخار و برج های خنک کن ( Disciler ) 
. ضد جلبک و خزه در برج های خنک کن و استخر های صنعتی ( ضد جلبک و خزه ) 
. چربی بر فسفاته 

- خدمات شرکت واهب 

. تعمیر و تعویض لوله ها وشبکه های دیگ بخار 
. رسوب گیری دیگ های بخار و آب گرم 
. آنالیز شیمیائی رسوب های دیگ بخار 
. آنالیز کامل آب 
. آنالیز کامل فاضلاب 
. مداوای آب های صنعتی و آشامیدنی