اولین تولید کننده کیت تشخیص ید در نمک

این مورد را ارزیابی کنید
(5 رای‌ها)

جهت سهولت در تشخیص و اندازه گیری ید در نمک طعام این شرکت اقدام به تهیه کیتی کرده که به سرعت می تواند این آزمایش ها را انجام دهد. در نتیجه مهندسین اداره بهداشت می توانند کلیه کارگاه ها و کارخانجات تولید نمک طعام را کنترل نمایند.