مواد شیمیایی صنعتی

این مورد را ارزیابی کنید
(3 رای‌ها)

 

دیگ های بخار و آب داغ از مهم ترین دستگاه های تولید حرارت می باشند که در صنایع و مراکز تولید انرژی مورد استفاده قرار می گیرند و باید در برابر عوامل خورنده و رسوب گذار محافظت گردند.برای تأمین بخار با کیفیت مطلوب آب بویلر باید دارای بهترین کیفیت باشد. به طور کلی مشکلات ناشی از مطلوب نبودن آب بویلرعبارتند از:

1-   رسوب گذاری سیستم

2-   خوردگی

3-   حمل قطرات آب بویلر توسط بخار

به منظور کنترل آب خوراک بویلر. و کاهش خطر ایجاد رسوب و خوردگی به طور کلی از دو روش بهسازی استفاده می گردد:

تصفیه خارجی:

هدف از آن کاهش ناخالصی ها در آب تغذیه است و باعث فراهم آوردن آب خوراک مناسب برای بویلر به کار برده می شود.

فرآیندهایی که در این بخش می تواند استفاده شود عبارتند از: زلال سازی، فیلتراسیون، نرم سازی، هوازدایی و اسمز معکوس.

تصفیه درونی:

شامل تزریق مواد شیمیایی برای کاهش مشکلات رسوب گذاری و خوردگی در سیستم می باشد. تصفیه درونی آب بویلر در مجموع شامل کنترل پارامترهای زیر است:

PH، قلیايیت، اکسیژن محلول، سختی آب، املاح در بخار، کلراید، سیلیس.

به طور کلی هدف از بهسازی آب دربویلرها جلوگیری و یا کاهش دو مشکل اصلی یعنی رسوب و خوردگی می باشد.

مواد موثر موجود در آنتی اسکالانتهای شرکت شیمی صنعت واهب وقتی وارد سیستم بویلر می شوند، باعث می شود تا عناصر مزاحمی چون کلسیم و منیزیم که از سیستم نرم سازی فرار کرده اند و وارد دیگ بخار شده اند را به صورت ذرات ریز پراکنده و غیرمحلول در آب درمی آورند تا به سطح داخلی بویلر نچسبد. و سپس مواد منعقد کنند موجود در آنتی اسکالانت سبب جمع شدن ذرات منعقد کننده به صورت لجن در پایین دیگ بخار می شود که با زیر آب زدن از دیگ بخار خارج نمود. مواد جذب کننده اکسیژن در آنتی اسکالانت ها قادر به حذف اکسیژن محلول در آبی که وارد دیگ بخار می شوند گردیده و از محیط عمل خارج می نماید