اخبار واهب

کیت سنجش شیمیایی آب
توسط: در: مقالات 0 دیدگاه

به دلیل استفاده از مواد شیمیایی مختلف در استخرها تعادل شیمیایی آب استخر باید مورد توجه کارفرمایان باشد.آلودگی از طرق مختلف وارد آب استخر می شود و به دلیل مرتبط بودن تمام پارامترهای شیمیایی موجود به یکدیگر در صورت تغییر در یکی از آن ها تمامی پارامترها...

اهمیت تصفیه آب و فواید دستگاه تصفیه آب
توسط: در: مقالات 0 دیدگاه

اهمیت تصفیه آب لوله کشی منازل و استفاده از دستگاه تصفیه آب، مساله ای است که در مورد آن هنوز در بین مردم عادی ابهاماتی وجود دارد، تصفیه آب امروزه به یک اقدام حیاتی مبدل شده است چرا که در سالهای اخیر با از بین رفتن جنگل ها، آلودگی های صنعتی و… آب خالص...

    سبد خرید