فروشگاه

دستگاه دی اریتور

توضیحات

در دی اریتور بخار آب ورودی دمای آب را تا دمای اشباع افزایش می‏دهند تا اکسیژندی اکسید کربن و دیگر گازها از آب خارج شوند. در این سیستم از بخار آب استفاده می‏شود.

در دی اریتور از نوع سینی‏ دار، آب به صورت پاششی از بالا وارد می‏شود و بخار نیز به داخل برج دمیده می‏شود. در اثر تماس دو فاز گازها تا حد قابل قبولی از آب خارج می‏شوند.

دستگاه هوازدا برای حذف گازهای خورنده(O2 و CO2) از آب تغذیه دیگ بخار به کار می‏رود. جداسازی اکسیژن و دی اکسید کربن آزاد از بروز خورندگی در لوله‏ ها، پمپ‏ها بدنه دیگ‏های بخار و خطوط برگشت بخار مایع شده پیشگیری می‏کند.

بر اساسا اصول زیر گازهای حلول در آب(O2 و CO2) توسط دستگاه دی اریتور حذف می‏شود:

1-    افزایش درجه حرارت آب نسبت معکوس با حلالیت گازها در آب دارد. بنابراین افزایش درجه حرارت آب در اثر تماس با بخار سبب کاهش حلالیت گازهای محلول در آب می‏شود.

2-    به دلیل پایین بودن فشار جزئی گازهای مورد نظر در فضای داخلی دی اریتور گازهای محلول در آب به فضای مجاور خود(فاز بخار) منتقل می‏شوند.

3-    خلاء موضعی ناشی ازکندانس شدن بخار به حذف گازهای محلول در آب منجر می‏شود.

علل کاربرد دی اریتور:

وجود گازهای سمی O2  و CO2در آب‎های تصفیه شده سبب ایجاد ضایعات زیر می‏گردد:

1-    O2  موجود در آب مصرفی دیگ‏های بخار در حد فاصل فاز مایع و فاز بخار باعث ایجاد حفره‏های موضعی می‏شود که انفجار حفره‏ ها یکی از عوامل آسیب‏ دیدگی دیگ‏های بخار است.

2-    وجود گازهای O2 وCO2علاوه بر ایجاد خوردگی در لوله‏ های برگشت (کندانس) عامل ایجاد پدیده کویتاسیون در پمپ‏ها می‏باشند که این پدیده باعث ایجاد خورندگی پرّه‏ های پمپ‏ها می‏شود.

3-    در فرآیندهایی که از بخار آب به منظور بوزدایی استفاده می‏شود وجود O2 نه تنها عامل بوزدایی را مختل می‏سازد بلکه بر اثر اکسیداسیون در محصول ایجاد بو خواهد کرد(فرایند تولید روغن نباتی).

4-    به منظور جلوگیری از ایجاد شوک حرارتی در دیگ‏های بخار، افزایش درجه حرارت آب ورود به دیگ بخار تا محدوده نقطه جوش بسیار حائز اهمیت است.

دستگاههای دی اریتور علاوه بر حذف گازهای O2 و CO2از آب، درجه حرارت به نحو مطلوب افزایش می‏یابد.

مهمترین مزایای دی اریتور عبارت است از:

1-    به لحاظ جداسازی گاز از آب در ستون جداکننده اختلاط بخار با آب ذخیره شده در مخزن دی اریتور صورت نمی‏پذیرد.

2-    استفاده از مبدل حرارتی جریان مخالف در ستون جداکننده در مقایسه با نمونه‏ های مشابه از نظر اقتصادی کاملاً مقرون به صرفه می‏باشد.

دمای مخزن هوازدایی شده تابع نوع هوازدا می‏باشد. به طور معمول مقادیر زیر برای آن پیشنهاد می‏شود:

1-    نوع خلاء C900-70

2-    نوع اتمسفر یک 1000C

3-    نوع اتمسفر فشار 103-1040C

راهنمای انتخاب هوازدای حرارتی

ابعاد کلی دستگاه

اندازه اسمی لوله‏ها

منبع ذخیره

هوازدا

مدل

عرض

طول

ارتفاع

خروج گازها

ورود بخار

خروج آب

ورود آب

حجم

طول

قطر

ارتفاع

قطر

ظرفیت

cm

cm

cm

in

in

in

in

m3

cm

cm

cm

cm

m3/h

120

240

270

1

1

1  ½

1

0/9

200

75

120

40

2/5

D-2

150

240

295

1  ½

1

2

1  ½

1/57

200

100

150

40

5

D-5

170

250

315

1  1/2

1

2  ½

2

2/2

200

120

150

60

7/5

D-7

170

350

350

1  1/2

1  1/2

3

2

3/4

300

120

180

60

10

D-10

185

350

370

2

1  1/2

3

2

4/3

300

135

180

70

15

D-15

200

350

390

2

1  1/2

3

2  ½

5/3

300

150

180

75

20

D-20

210

400

400

2

2

3

2  ½

7

350

160

180

80

30

D-30

230

450

450

2

2

4

3

10

400

180

200

90

45

D-45

250

450

480

2

2

4

3

12/5

400

200

200

95

50

D-50

    سبد خرید