فروشگاه

کیت اندازه گیریPH

توضیحات

این کیت برای اندازه گیری pH آب خام ، تصفیه و استخر توصیه می شود .

    سبد خرید