فروشگاه

کیت هیدروژن سولفید

توضیحات

هیدروژن سولفید محلول در آب در غلظت های پایین جز آلاینده های درجه 2 آب محسوب می شود یعنی از آن دسته آلاینده هایی است که برای سلامتی انسان ضرری ندارد اما باعث ایجاد طعم و بوی نامطبوع در آب می شود و همچنین وجود  mg/l  2-1  هیدروژن سولفید باعث افزایش خورندگی در آب لوله های فلزی می شود .برای اندازه گیری هیدروژن سولفید محلول در آب های خام ( فاضلاب ) می توان از این کیت استفاده کرد.

    سبد خرید