V-5800

توضیحات

این ماده به منظور کنترل خوردگی آلیاژهای آهنی در سیستم های مداربسته که با آب نرم تغذیه می گردند مورد استفاده قرار می گیرد.

مشخصات:

حالت فیزیکی: مایع زردرنگ (کمی کدر)

PHمحلول: بالاتر از 12

V-5900:

این ماده به منظور کنترل خوردگی آلیاژهای آهنی، مسی و آلیاژهای آن و نیز آلومینیوم و آلیاژهای آن در سیستم های مداربسته مورد استفاده قرا می گیرد.

مشخصات:

حالت فیزیکی: مایع زرد یا قرمز(کمی کدر)

PHمحلول:بالاتر از 12

    سبد خرید