V-7500

توضیحات

انتی اسکالانت:
وجود رسوبات نمکهای کم محلول روی ممبرانهای سیستم اسمز معکوس موجب کاهش عمر ممبرانها,تخریب انها و هم چنین کاهش کیفیت آب تصفیه میباشد.از رسوبات متداول میتوان به کربنات کلسیم ,سولفات کلسیم,سولفات باریم و سولفات استرانسیوم اشاره کرد.هم چنین رسوبات سیلیکا از جمله ترکیباتی هستند که منجر به ایجاد رسوب در ممبران های اسمز معکوس میشوند.رسوبات ایجاد شده بر روی غشا به مرور زمان سبب کاهش عملکرد سیستم اسمز معکوس در حذف مواد جامد اب میگردند.برای جلوگیری از این مشکل میتوان از انتی اسکالانت های اسمز معکوس استفاده کرد که مکانیزم عملکرد انتی اسکالانت ها ایجاد اختلال در واکنش های تولید رسوبات بر سطح ممبران میباشد.
شرکت شیمی صنعت واهب به منظور برطرف نمودن مشکلات ناشی از رسوب و گرفتگی روی ممبرانهای دستگاه اسمز معکوس اقدام به تولید انتی اسکالانت هایی با کیفیت و کارایی بالا نموده است.

انتی اسکالانت اسیدی:
V-7500
این محصول بر پایه ی ترکیباتی از فسفاتهای الی و معدنی می باشد که از تشکیل رسوبات کربنات کلسیم ,فسفات کلسیم و آهن بر روی ممبران های سیتم اسمز معکوس و سیستم های نانو فیلتراسیون جلوگیری میکند.

مشخصات:

حالت فیزیکی: مایع زرد کهربایی کم رنگ

PHمحلول: کمتر از 3

دانسیته در دمای0C20:2/1-1

V-7200:

این ماده شیمیایی جهت جلوگیری از تشکیل رسوب بر روی ممبرانهای دستگاه اسمز معکوس (R.O) و سیستم های نانوفیلتراسیون بسیار موثر است. V-7200در جلوگیری از تشکیل رسوبات غیر آلی به ویژه کربنات کلسیم، فسفات کلسیم، آهن و نیز سولفات و سیلیکای پایین تا متوسط نقش دارد.

مشخصات:

حالت فیزیکی: مایع زرد کم رنگ

PHمحلول: کمتر از 2

دانسیته در دمای  20ºC:  1.13-1.18

V-7300:

این ماده شیمیایی جهت جلوگیری از تشکیل رسوب بر روی ممبرانهای دستگاه اسمز معکوس (R.O) و سیستم های نانوفیلتراسیون بسیار موثر است. V-7300در جلوگیری از تشکیل رسوبات غیرآلی به ویژه کربنات کلسیم، فسفات کلسیم و آهن و نیز سولفات و سیلیکای پایین تا متوسط نقش دارد.

مشخصات:

حالت فیزیکی: مایع کهربایی تا زرد

PH محلول: کمتر از 3

دانسیته در دمای0C20: 3/1-2/1

V-7400:

یک ماده آنتی اسکانت عمومی و موثر برای جلوگیری از تشکیل رسوب و فولینگ در کلیه سیستم های اسمز معکوس(R.O) و نانوفیلتراسیون به کار می رود. دامنه کاربرد این محصول بسیار گسترده بوده و از آن می توان در تمامی دستگاه های اسمز معکوس، آبهای خام متفاوت استفاده نمود. این محصول بازدارندگی خوبی از تشکیل رسوبات غیرآلی مانند کربنات ها، فسفات ها و سولفات ها، سیلیکا و آهن دارد.

مشخصات

حالت فیزیکی: مایع زرد کهربایی

PHمحلول: کمتر از 5

دانسیته در دمای0C20: 2/1-1/1

V-7500:

یک ماده آنتی اسکالانت ویژه و بسیار موثر برای جلوگیری از تشکیل رسوب و فولینگ در سیستم های اسمز معکوس(R.O) و نانوفیلتراسیون که با آب دریا تغذیه می شوند و نیز آب هایی که دارای سولفات، سیلیکا، باریم واسترانسیم بالا هستند به کار می رود. این محصول از تشکیل رسوبات غیرآلی به ویژه کربنات ها، فسفات ها، سولفات ها، سیلیکا و آهن جلوگیری می کند.

مشخصات:

حالت فیزیکی: مایع زرد کهربایی

PHمحلول: کمتر از 4

دانسیته در دمای0C20: 3/1-1/1

V-7600:

یک ماده انتی اسکالانت قلیایی و بسیار موثر برای جلوگیری از تشکیل رسوب و فولینگ در سیستم های اسمز معکوس(R.O) و نانوفیلتراسیون به کار می رود. V-7600کارآیی بسیار خوبی در جلوگیری از تشکیل رسوبات غیر آلی به ویژه کربنات ها، فسفات ها، سولفات ها، سیلیکا و آهن دارد.

مشخصات:

حالت فیزیکی: مایع قهوه ای یا کهربایی

PHمحلول:13-10

دانسیته در دمای0C20: 2/1-1/1

    سبد خرید